Rynek farmaceutyczny

Farmaceutyczny rynek w Polsce – analiza

Farmaceutyczny rynek w Polsce przechodzi obecnie dynamiczny rozwój. W ostatnich latach obserwowano wzrost liczby aptek oraz ich sprzedaży, co stanowi korzystną sytuację dla pacjentów. Należy jednak pamiętać, że istnieje duża konkurencja na rynku farmaceutycznym, a także duże zróżnicowanie cen produktów. Dlatego też warto przeanalizować sytuację na rynku farmaceutycznym w Polsce pod kątem SWOT.

Analiza SWOT jest narzędziem, które służy do oceny strategicznej sytuacji firmy na rynku. Polega ona na identyfikacji mocnych i słabych stron (Strengths i Weaknesses), a także szans i zagrożeń (Opportunities i Threats). Mocne strony firmy to czynniki, które pozwalają jej osiągnąć przewagę nad konkurencją, natomiast słabe strony to czynniki, które osłabiają pozycję firmy na rynku. Szansami dla firmy są czynniki sprzyjające jej rozwojowi, natomiast zagrożeniami są czynniki utrudniające jej działalność lub prowadzące do jej strat.

Poniższa analiza SWOT ma na celu przedstawienie aktualnego stanu polskiego rynku farmaceutycznego i jego perspektyw rozwoju w oparciu o dostępne dane i informacje. Została ona przygotowana na podstawie: raportu „Rynek aptek w Polsce 2018”, Opinii publicznej na temat aptek oraz badania ankietowego „Apteka 2018”.

Analiza: koncentracja producentów i dystrybutorów

Rynek farmaceutyczny w Polsce cały czas się rozwija. Wciąż powstają nowe firmy, które chcą wejść na rynek i zaoferować swoje produkty. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ rynek jest już dość mocno skoncentrowany. Koncentracja ta wynika przede wszystkim z tego, że większość firm działa na tym samym obszarze i oferuje podobne produkty. Dlatego też bardzo ważna jest odpowiednia analiza rynku, która pozwala ocenić sytuację i wybrać najlepszą strategię wejścia na rynek.

Farmaceutyczny rynek w Polsce przechodzi obecnie dynamiczny rozwój

Analiza: tendencje rozwojowe

Farmaceutyczny rynek w Polsce jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Sektor ten generuje duże przychody i tworzy wiele miejsc pracy. W ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany strukturalne na rynku farmaceutycznym. Z jednej strony duże koncerny farmaceutyczne nabyły mniejsze firmy, a z drugiej strony powstawały nowe podmioty. W efekcie tych zmian rynek stał się bardziej koncentrowany i konkurencyjny.

Analiza: pozycja polskich firm na tle konkurencji

Farmaceutyczny rynek w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Konkurencja na rynku jest bardzo duża, a polskie firmy radzą sobie bardzo dobrze. W ostatnim czasie polskie firmy zyskały bardzo dużo udziałów w rynku, dzięki czemu są obecnie jednymi z czołowych graczy na rynku farmaceutycznym.

Analiza: szanse i zagrożenia dla polskiej branży farmaceutycznej

Polski rynek farmaceutyczny jest obecnie w fazie intensywnego rozwoju. W ciągu ostatnich kilku lat udało się zwiększyć produkcję leków o ponad 100%. Jest to efekt zarówno inwestycji krajowych, jak i zagranicznych. W tym samym czasie udało się także poprawić dostęp do leków, co przełożyło się na wzrost ich sprzedaży. Obecny stan polskiego rynku farmaceutycznego można określić jako bardzo dobry. Branża ma duże szanse na dalszy dynamiczny rozwój, a także na pozyskanie nowych inwestorów. Polska może stać się liderem w produkcji leków w regionie, a także jednym z najważniejszych graczy na światowym rynku farmaceutycznym.

Aby jednak tak się stało, konieczne jest dalsze podnoszenie jakości produkowanych leków oraz ich dostosowanie do coraz większych wymagań pacjentów i lekarzy. Konieczne jest także inwestowanie w nowoczesne technologie i sprzęt, a także w kadrę specjalistów. Tylko dzięki temu polska branża farmaceutyczna będzie mogła utrzymać swoją pozycję na rynku i rozwijać się dalej.