Farmaceutyczny rynek w Polsce – analiza

Farmaceutyczny rynek w Polsce przechodzi obecnie dynamiczny rozwój. W ostatnich latach obserwowano wzrost liczby aptek oraz ich sprzedaży, co stanowi korzystną sytuację dla pacjentów. Należy jednak pamiętać, że istnieje duża konkurencja na rynku farmaceutycznym, a także duże zróżnicowanie cen produktów. Dlatego też warto przeanalizować sytuację na rynku farmaceutycznym w Polsce pod kątem SWOT.